FAQ

Opstellen
Soorten vragen
Volgende vragen afhankelijk van eerdere antwoorden maken
Opmaak
Publicatie
Invullen
Rapportage
Respons
Betalen

 

Handleiding

Voor een korte uitleg en filmpjes van de mogelijkheden van deze site kunt u op de link hieronder klikken.
Hier wordt uitgelegd hoe de online enquêtes werken.

Opstellen

Hoe kan ik de naam van de enquête veranderen?

De naam van de enquête kan veranderd worden door Stap 2: Verander enquête te kiezen. In het veld Naam enquête kan de naam van de enquête gewijzigd worden.

Wat moet ik in het vraagscherm invullen bij Volgende vraag als ik bij de antwoorden al iets bij Volgende vraag hebt ingevuld?

Bij de antwoorden kunt u aangeven welke vraag na dat specifieke antwoord gesteld moet worden.
Bij de vraag zelf kunt u aangeven welke vraag standaard na deze vraag gesteld wordt.
Als bijvoorbeeld bij vraag 8 bij elk antwoord naar vraag 5 gesprongen moet worden (bijvoorbeeld omdat vraag 8 alleen gesteld wordt bij een bepaald antwoord op vraag 4) dan hoeft niet bij elk antwoord opgegeven te worden dat naar vraag 5 gesprongen moet worden. Bij de antwoorden kan gewoon Volgende vraag geselecteerd blijven, het invullen van vervolgvraag 5 in het vraagscherm is voldoende.

De volgende vraag-instelling werkt niet goed

U kunt op 2 plaatsen een volgende vraag instellen: bij de vraag en bij sommige vraagtypen bij elk antwoord. Bij de vraag zelf kunt u aangeven welke vraag standaard na deze vraag gesteld wordt. Bij de antwoorden kunt u aangeven welke vraag na dat specifieke antwoord gesteld moet worden.

Hoe kan ik de routing van de enquête laten afhangen van het antwoord op 2 vragen?

Hiervoor kunt u het vraagtype Vraagselectie gebruiken. Hier kunt u de vervolgvraag laten afhangen van het antwoord op eerder gestelde vragen.
Bekijk hier hoe een Vraagselectie ingesteld kan worden.
Bekijk hier hoe de vraagselectie in de enquête werkt.

U kunt ook de tweede van die 2 vragen dubbel in te voeren. Als de 2 vragen bijvoorbeeld: Rood of Blauw? en Groot of klein? zijn dan is vraag 1: Rood of Blauw? Bij antwoord Blauw wordt naar vraag 3 gesprongen. Vraag 2 is dan: Groot of klein? met een sprong naar vraag 10 bij Antwoord Groot en vraag 20 bij Antwoord Klein. Vraag 3 is eveneens: Groot of klein? maar dan met een sprong naar vraag 30 bij Antwoord Groot en vraag 40 bij antwoord Klein. De enquête voor Rood Groot start vervolgens bij vraag 10, Rood Klein bij vraag 20, Blauw Groot bij vraag 30 en Blauw Klein bij vraag 40.

Scrollen op een iPad

Op een iPad of iPhone moet u om te scrollen de "two-finger-swipe" gebruiken. Hierbij houdt u 2 vingers los tegen elkaar en plaatst u beide vingertoppen op de ipad. Als u daarna omhoog of omlaag swiped zal de tekst scrollen.

Deze methode werkt ook op andere sites die niet met de gewone swipe gescrold kunnen worden. De technische achtergrond: de iPad is gebouwd voor sites die geen gebruik maken van fixed positioning. Bij fixed positioning blijven sommige elementen vast op het scherm staan (het menu bijvoorbeeld). De andere elementen krijgen een eigen scrollbar. Op de iPad en iPhone is er geen scrollbar. Daardoor kan de iPad/iPhone niet weten of er gescrolled moet worden in het hoofd-document of en een onderdeel-document. Om dat onderscheid te kunnen maken is de "two-finger-swipe" bedacht. Daarmee scrollt u in het schermonderdeel waar u uw vingers op plaatst. Met de "one-finger-swipe" scrollt u altijd in het hoofddocument.

Soorten vragen

Hieronder vindt u van alle soorten vragen een voorbeeld.

Vraagtype: Meerkeuze

Kunt u deze vraag gebruiken?
Ja
Nee
Anders nl: 

Vraagtype: Aanvinklijst

Wat vindt u belangrijk voor een emailenquete?
Gebruiksgemak
Directe beschikbaarheid
Download van de respons
Ook offline in te vullen
Lage kosten
Anders, nl: 

Vraagtype: Dropdownbox

Welke taal wilt u gebruiken?

Vraagtype: Open vraag

Kunt u deze vraag gebruiken?

Vraagtype: Meerdere open vragen

Hier willen we graag wat andere dingen van u weten.
Hoe heet uw oudste huisdier? 
Hoe zwaar is de aarde eigenlijk? 

Vraagtype: Toelichtende tekst

U kunt tussen de vraag door een toelichtende tekst opnemen.

Vraagtype: Stellingen

Geef svp uw rapportcijfer voor:
12345678910
Gebruiksgemak
Directe beschikbaarheid
Download van de respons

Vraagtype: Rangschikking

Wat vindt u het belangrijkst?
Absolute prioriteitZeer belangrijkBelangrijk
Gebruiksgemak
Directe beschikbaarheid
Download van de respons
Ook offline in te vullen
Lage kosten

Vraagtype: Waardering

Maak uw keuze en geef een cijfer
12345678910
Gebruiksgemak
Directe beschikbaarheid
Download van de respons

Vraagtype: Differentiaal

Wat omschrijft naar uw mening het best deze site?
HandigMakkelijk
NuttigHandig
UitgebreidIngewikkeld

Vraagtype: Puntenverdeling

Verdeel 24 punten om aan te geven hoeveel uur per dag u besteedt aan welke activiteit.

Eten
Reizen
Werken
Huishouden
Sport
Hobby
TV-kijken
Uitgaan
Slapen


24 over

Volgende vragen afhankelijk van antwoorden maken

Met een skip kunt u in plaats van naar de volgende vraag naar een andere vraag springen. U kunt de vervolgvraag afhankelijk maken van het gegeven antwoord. Dit doet u door in het antwoord-definitiescherm de gewenste vervolgvraag instellen. Wilt u voor elk antwoord naar dezelfde vraag springen, dan kunt u dat in het vraag-definitiescherm aangeven. Zo kunt u verschillende "paden" door uw enquête maken.

Met een loop kunt u vragen meerdere malen laten herhalen. Een loop start altijd met een aanvinklijst of een ranking en wordt beeindigd met een loopeinde. De vragen tussen loopstart en loopeinde zullen voor elk aangevinkt antwoord gesteld worden. Als er maar één antwoord aangevinkt is worden de vragen in het loopblok één keer gesteld, zijn er drie aangevinkt dan worden ze drie keer gesteld: één keer voor elk antwoord. In de vraagtekst van de vragen in het loopblok kunt u de tekst van het aangevinkte antwoord opnemen.

U kunt een loop in een andere loop opnemen. Zo kunt u bijvoorbeeld eerst vragen naar merkvoorkeur en daarna naar eigenschapvoorkeur. Vervolgens kunt u per aangevinkt merk de aangevinkte eigenschappen bevragen. In het vraagdefinitiescherm kunt u voor de tweede loopvraag aangeven dat deze vraag maar één keer gesteld mag worden. Hiermee zorgt u ervoor dat (in dit voorbeeld) alle merken op dezelfde eigenschappen bevraagd worden.
Bekijk hier het maken van een loop.
Bekijk hier hoe een loop er in de enquête uitziet.

Met een Vraagselectie kunt u de vervolgvraag laten afhangen van het antwoord op eerder gestelde vragen.
Bekijk hier hoe een Vraagselectie ingesteld kan worden.
Bekijk hier hoe de vraagselectie in de enquête werkt.

Opmaak

Hoe zorg ik ervoor dat alle vlakken van de enquête dezelfde kleuren krijgen?

In de kleurenkiezer ziet u een balk met 4 vakjes. Daarin kunnen kleuren bewaard worden. Selecteer een van de vakjes en kies een kleur. Selecteer vervolgens de voor- of achtergrondkleur en klik op het vakje met de gekozen kleur. De bewaarde kleuren zijn ook in de andere opmaakschermen beschikbaar.

Publiceren

Wat is publiceren?

Als u uw enquête publiceert, wordt de database voor de resultaten opengesteld. Als de enquête al eerder gepubliceerd is, blijft de database gewoon openstaan. Eventueel al aanwezige ingevulde vragenlijsten blijven ook gewoon in de database staan.

Bij gepubliceerde enquêtes is het niet meer mogelijk om de vragen te wijzigen. Hierdoor zouden de vragen namelijk niet meer aansluiten bij de antwoorden die al in de database staan. Test uw enquête dus eerst voor dat u deze publiceert (als u een testenquête wilt rondsturen, maak dan een kopie van uw enquête en publiceer de kopie. U kunt uw enquête dan nog aanpassen nav evt. opmerkingen.)

Als u Publiceren kiest, krijgt u een overzicht van de manieren waarop u uw enquête kunt afnemen. De meest gebruikte methode is het plakken van de link naar de enquête in een email die u met uw eigen emailprogramma verstuurt.

Hoe lang duurt het voordat de enquêteresultaten vrijgegeven worden?

Als u via iDeal, paypal of creditcard betaalt worden de data direct vrijgegeven. Bij betaling op factuur of via een gewone overmaking kan het tot drie dagen duren voor de betaling in onze systemen zichtbaar is. Zodra de betaling zichtbaar is, wordt de database vrijgegeven en kunt u uw enquêteresultaten gebruiken.

Kan ik de enquête verzenden voordat de betaling gedaan is?

Dat kan. Door respondenten ingevulde enquêtes worden altijd geregistreerd, zowel voor als na ontvangst van uw betaling.

Overigens is er geen enkele verplichting tot betaling. Als bijvoorbeeld de respons erg tegenvalt, betaalt u gewoon niet. De ingevulde enquêtes blijven bewaard, zodat u altijd later nog kunt besluiten de enquêteresultaten toch te gebruiken.

Wat is controlled distribution?

Controlled distribution is een manier van verzending waarbij u er zeker van kunt zijn dat resultaten die meerdere malen door dezelfde personen ingestuurd worden uit uw data gefilterd worden.

Er worden geen cookies of ip-filters gebruikt waardoor ook niet ten onrechte correcte inzendingen geweigerd kunnen worden. Elke ingezonden enquête wordt gewoon opgeslagen in de database. De filtering vindt pas plaats wanneer u uw data ophaalt.

Bij het ophalen van de data uit de database worden naar keuze:

Bij de gewone verzending stuurt u aan uw doelgroep een email met daarin de link naar uw enquête. Bij controlled distribution wordt de email verstuurd via emailenquete.nl met een uitgebreider code. In de enquêteresultaten worden de emailadressen van de respondenten opgenomen zodat u de enquêteresultaten kunt koppelen aan bijvoorbeeld klantenbestanden.

Om misbruik door spammers te voorkomen is verzending via Controlled distribution alleen mogelijk na betaling van de enquête.

Ik wil meerdere enquêtes vanaf dezelfde computer invullen, kan dat?

Dat is mogelijk door achter de link (zonder spatie) NOCHECK toe te voegen. Bijvoorbeeld: http://www.emailenquete.nl/enquete?1234567890NOCHECK. De controle op dubbele invoer vanaf dezelfde computer zal dan uitgeschakeld worden.

In uw resultatendatabase wordt per record aangegeven of gebruik is gemaakt van de NOCHECK-optie tijdens het invullen van de enquête. Als deze optie gebruikt is terwijl dat niet de bedoeling was, dan kunt u op basis hiervan de betreffende records uit de database verwijderen voordat u met uw analyse begint.

Invullen

Hoe weet ik zeker dat mijn reactie anoniem is?

Absolute zekerheid kunnen wij daarover helaas niet geven. Het is namelijk altijd mogelijk dat u de enige bent die de enquête krijgt. En als er maar één invuller kan zijn is natuurlijk bekend wie de persoon is die de reactie gegeven heeft.

De enquêtes van emailenquete.nl zijn wel zo geanonimiseerd mogelijk. In principe wordt voor elke ingevulde enquête het IP-nummer geregistreerd om dubbele invullingen te voorkomen. Verder worden geen gegevens over de inzender opgeslagen.

De verzender van de enquête kan er echter voor kiezen om een emailadres te koppelen aan de reactie. Dit kan op 2 manieren: door gebruik te maken van controlled distribution en door gebruik te maken van terugzending van reacties per email.

Bij controlled distribution wordt elke enquête voorzien van een uniek identificatienummer, dat bij de rapportage gekoppeld kan worden aan het emailadres waar de enquête naar toe is gezonden. U kun een controlled distribution enquête herkennen aan een code die langer is dan 10 tekens. De code staat in de adresbalk van uw browser achter /enquete?

Bij terugzending via email wordt uw reactie niet via uw webbrowser, maar via uw emailprogramma verstuurd. U kunt deze verzendmethode herkennen aan het feit dat u de enquête moet starten door op een bijlage in de email te klikken. Alle andere enquêtes worden gestart door op een link in de email te klikken.

Bij terugzending via email kunt u altijd in uw reactie-email aangeven dat uw emailadres niet in de responsdatabase opgenomen mag worden. In het onderwerp van de email typt u dan direct achter de enquêtecode ANONYMOUS. Uw emailadres wordt dan niet opgenomen in de responsdatabase, ook als de verzender van de enquête heeft aangegeven dat dit wel de bedoeling is.

Kan de enquete ingevuld worden nadat de rapportage is opgevraagd?

Ja. U kunt de rapportage zo vaak u wilt opvragen, dat heeft geen invloed op het invullen van nieuwe vragenlijsten.

Kan de enquete ingevuld worden nadat de factuur is opgevraagd?

Ja. Het opvragen van de factuur of het doen van de betaling heeft geen invloed op het invullen van nieuwe vragenlijsten.

Kan de enquete ingevuld worden voordat de betaling is gedaan?

Ja. Het opvragen van de factuur of het doen van de betaling heeft geen invloed op het invullen van nieuwe vragenlijsten.

Rapportage

Kan ik de individuele antwoorden bekijken?

Ja, het eenvoudigst kan dat door de data voor excel te downloaden. In uw rapportage ziet u bovenin een balk met downloadmogelijkheden. Klik op excel en u ziet per regel de antwoorden van 1 respondent.

Ik krijg foutmeldingen van SPSS, wat moet ik doen?

Belangrijk is dat u de SPSS-syntax-file opent in de SPSS-syntaxeditor. De datafile hoeft u niet te openen.

In de syntaxeditor klikt u op Run en dan zal de syntax de data inlezen en van labels voorzien.

Als dit niet lukt, komt dat doordat SPSS de datafile niet kan vinden. U kunt dit herkennen aan de foutmelding in de outputwindow die volgt op het data list-commando. Als u in het data list-commando bij file="uwenquete.txt" de map waar de file in staat toevoegt zal het wel werken. Data list list(TAB) file="uwenquete.txt" wordt dan bijvoorbeeld: Data list list(TAB) file="D:\downloads\uwenquete.txt".

Soms staat Windows zo ingesteld dat het .txt-deel van de filenaam in de windows verkenner verborgen wordt. Als u geen .txt in de filenaam ziet moet u dit dus niet toevoegen omdat de filenaam dan op .txt.txt eindigt. Hierdoor kan SPSS de file niet vinden.

Wat is R en hoe kan ik dat gebruiken?

Er is een open source programma voor statistische analyse. Met R kunt u dezelfde analyses doen die u ook in SPSS of SAS kunt doen.

R is te downloaden via de website www.r-project.org. Na het installeren moet u nog in het menu [Packages] [Install packages] kiezen. Kies de website (CRAN miror) die u wilt gebruiken, klik op de package Hmisc en klik op [OK]. De package Hmisc wordt gebruikt door de emailenquete-R-download.

U kunt nu uw enquetedata downloaden. Pak de zipfile uit en open in R de .R-file. Voeg achter scan(file=" de naam van de folder waar uw download staat toe, selecteer alle tekst en klik op de rechtermuisknop. Kies dan [Run line or selection].

Uw data zijn nu ingelezen en u kunt beginnen met uw analyse.

De meest gebruikte commando's zijn:

R kan mijn variabelen niet vinden.

R gebruikt standaard de naam van het dataframe + de variabelenaam. Als de naam van uw dataframe emailenquete is, dan kunt u in R de variable Q1 gebruiken als emailenquete$Q1. U kunt het u zelf een stuk makkelijker maken door het commando attach(emailenquete) te gebruiken. Dan kunt u daarna gewoon Q1 intypen i.p.v. emailenquete$Q1.

Waar vind ik meer informatie over het gebruik van R?

Meer informatie is te vinden op:

 

Hoe kan ik de Word-download aanpassen?

De Word-download is gelijk aan wat u op uw scherm ziet. Als u in de rapportage een kruistabel heeft opgenomen of een grafiektype heeft gewijzigd, dan zult u deze wijzigingen ook in uw Word-download zien. Om uw Word-download aan te passen is het dus voldoende om de online-rapportage naar uw wensen in te stellen en daarna op de Word-knop te klikken.

Mijn download past niet in Excel

Bij oude versies van Excel is het aantal kolommen dat beschikbaar is beperkt. Als uw enquete veel vragen heeft of veel aanvinklijsten dan kan het zijn dat het aantal kolommen in Excel te weinig is om alle antwoorden te tonen.

U kunt in dat geval het beste de .xlsx-file downloaden en die openen in LibreOffice of OpenOffice. Dit zijn open source spreadsheets die excel-spreadsheets kunnen lezen en schrijven. U kunt hiermee uw excel-file opknippen in meerdere delen of transponeren. U kunt natuurlijk ook LibreOffice of OpenOffice gebruiken voor de analyse van uw resultaten.

Respons

Hoe groot moet de respons zijn voor mijn onderzoek?

Hier kunt u berekenen hoeveel ingevulde enquêtes u nodig heeft.

De omvang van de totale onderzochte groep
Het geschatte percentage positieve antwoorden op de belangrijkste vraag in het onderzoek (standaard = 50)
De mate waarin dit percentage mag afwijken (nauwkeurigheid)
Betrouwbaarheidsniveau

Wat zijn de verschillen in respons op een papieren enquête en een emailenquête?

De respons op een emailenquête is vergelijkbaar met de respons op een schriftelijke enquête:

"... online and email surveys produce equivalent results. ... means and variance-covariance matrices are equal ..."

Er zijn wel enkele voordelen verbonden aan emailenquêtes:

"... online respondents provide more improvement suggestions, indicate more often to which competitor they want to switch and provide lengthier answers in response to requests for examples of positive experiences with the company."

"Online surveys offer great advantages over traditional mail surveys, such as lower costs and faster responses."

Bron: Deutskens, de Ruyter and Wetzels, An Assessment of Equivalence Between Online and Mail Surveys in Service Research, In: Journal of Service Research, vol 8, 2006, pp. 346-355

Betaling

Hoe verloopt de betaling?

In uw accountmenu ziet u bij elke enquete de stap Betaling staan. Als u deze stap uitvoert krijgt u het factuurnummer van de enquête en de betaalgegevens te zien. Er zijn verschillende betaalmethoden:

Bij voorkeur maakt u gebruik van iDEAL. U maakt daarbij gebruik van uw eigen internetbankier-omgeving. Uw bank bevestigt de overboeking direct aan ons waarna de data gelijk vrijgegeven worden. U kunt zo meteen verder met de analyse van uw enquêteresultaten. Veilig, snel en makkelijk dus.

 U kunt via Paypal met o.a. uw creditcard en uw Paypalrekening betalen (voor een betaling met creditcard hoeft u geen Paypalrekening te openen). Paypal bevestigt de betaling aan ons zodra deze is geverifieerd. De data worden direct na ontvangst van de Paypalbevestiging vrijgegeven. Als u met een creditcard of Paypaltegoed betaalt kunt u dus meteen verder met de analyse van uw enquêteresultaten.

U kunt ook met een gewone overboeking de enquête betalen. De data worden in dat geval vrijgegeven zodra uw betaling ontvangen is.

Het uitvoeren van de stap Betaling heeft geen gevolgen voor uw enquete, die blijft gewoon doorlopen. Na ontvangst van uw betaling kunt u de rapportage opvragen en downloaden, zo vaak u wilt en ook terwijl er nog vragenlijsten ingevuld worden.

Hoe betaal ik vanuit het buitenland?

Betalingen vanuit het buitenland kunnen gedaan worden op rekeningnummer NL86INGB0004903083 t.n.v. It figures, Deventer Nederland, BIC-code INGBNL2A met gebruik van de costs-option SHA. Binnen de EU zijn de bankkosten voor deze betaling gelijk aan een binnenlandse betaling. Vermeld bij uw betaling s.v.p. het factuurnummer.

Als u een BTW-nummer heeft kunt u voor BTW-verlegging kiezen. In uw accountoverzicht kunt u bij instellingen uw BTW-nummer opgeven.

Kan ik alvast betalen voordat ik klaar ben met het invoeren van de enquête?

Dat kan. Zodra uw betaling geregistreerd is wordt de database vrijgegeven. Dat blijft zo, ook als u daarna nog wijzigingen aan brengt in de enquête. Pas als de enquête gepubliceerd wordt, is wijzigen niet meer mogelijk.

Het opvragen van de factuur of het doen van de betaling heeft geen invloed op de afname van de enquete. Vragenlijsten kunnen altijd ingevuld worden, zowel voor als na de betaling.

Hoeveel enquêtes kan ik gebruiken binnen een pakket?

Deze site werkt niet met pakketten. Elke enquete heeft dus eigenlijk een eigen "pakket". Voor incidentele enquêtes of grote enquetes is dat de eenvoudigste en goedkoopste manier.

Als u meerdere enquêtes gaat afnemen, kan het voordeliger zijn om onze site stoxos.nl te gebruiken. Dit is de emailenquete-site waarbij u wel een pakket voor meerdere enquêtes tegelijkertijd kunt afnemen.